Clubdag

Op de TEVVN-verenigingsdag is veel tafelruimte beschikbaar voor het tentoonstellen en het demonstreren van Trix Express en voor de verkoop van treinen en wagons, scenery en andere toebehoren. De bedoeling is de clubdag budgettair neutraal te laten verlopen. Om die reden vraagt de TEVVN een bescheiden bedrag voor de verhuur van tafels aan verkopers. Demonstratietafels zijn gratis te gebruiken. Leden van de TEVVN hebben op deze dag gratis toegang op vertoon van de lidmaatschapskaart. Niet-leden betalen een bescheiden bedrag voor toegang tot de zaal.

Foto's afgelopen evenementen