Aanmelden

Graag ziet het Bestuur van de TRIX EXPRESS VRIENDEN VERENIGING NEDERLAND uw aanmelding als lid tegemoet en wij hopen u in onze vereniging te mogen begroeten!

U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris van de vereniging of door het invullen van onderstaand formulier.

De jaarlijkse contributie bedraagt momenteel € 12,50 per jaar.

Aanmeldingsformulier nieuw lid

    Het telefoonnummer wordt alleen gebruikt indien wij u niet kunnen bereiken via email.

    De TEVVN verklaart dat deze gegevens nooit aan derden worden verstrekt en dat deze uitsluitend worden gebruikt voor het doen van verenigingsmededelingen.